cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

Terms of Use

1. Copyright

Deze website is eigendom van DAW en wordt beheerd door DAW.

Alle items/ontwerpen en informatie die op onze site gepubliceerd worden zijn intellectueel eigendom van DAW.

Elk ongeautoriseerd gebruik van delen of het geheel van deze website is een inbreuk op de copyright wetgeving.

Commerciële uitnutting door de gebruiker is niet toegestaan.

DAW respecteert het intellectueel eigendomsrecht van anderen en verwacht hetzelfde van gebruikers van haar website en sociale media accounts

2. Referentie

De gebruiker van deze website mag refereren aan delen of het geheel van deze website onder bronvermelding.

3. Ongeautoriseerd gebruik

Elk ongeautoriseerd gebruik van onze website of delen hiervan is niet toegestaan en zal worden beschouwd als een inbreuk op de copyright regelgeving.

4. Eigendomsrecht

U kunt geen intellectuele of exclusieve eigendomsrechten ontlenen aan onze website.

5. Verantwoording

DAW neemt geen verantwoording voor publicaties door derden op basis van haar website

6. Warranty

Aan informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleent bij gebleken incorrectheden

7. Verandering in de gebruiksvoorwaarden (Terms of Use)

Wij behouden ons het recht voor, voorliggende gebruiksvoorwaarden te vernieuwen en/of aan te passen zonder (voor)aankondiging.

Onze Sponsors

Home