cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

Media Protocol

Richtlijnen gebruik social media

1. Gebruikers van social media van DAW proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en DAW niet schaadt. Gebruikers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de communicatie commissie of het hiervoor verantwoordelijke bestuurslid.

2.Gebruikers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over personen en/of verenigingen zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over een persoon of een vereniging.

3. Bij publicatie of bij het in discussie gaan met een andere gebruiker of lid van andere vereniging dients uiterste voorzichtigheid en terughoudendheid betracht te worden. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor DAW.

4. DAW ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Leden van DAW die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van DAW over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met DAW, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als leden namens DAW spreken, vermelden zij hun vereniging en functie binnen de vereniging.

5. Bestuurders, commissieleden, coaches, trainers en degene die namens de vereniging het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als DAW'er – ook als hij/zij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten gebruikers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.

6. Gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki's, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.

7. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan direct contact op met de communicatie commissie en overleg over de te volgen strategie.

8. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met DAW is het verstandig contact te zoeken met communicatie commissie of het hiervoor verantwoordelijke bestuurslid.

 

Onze Sponsors

Home